Reels
Lines
Play Now
RTP
Volatility
Features
Bonus pre nových hráčov
50 roztočení zadarmo pre použitie na kvalifikujúcich sa automatoch
Noví zakazníci
Dostupné iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov vo veku 24 a viac rokov. Vložte min. 10€ a získajte 50 roztočení zadarmo pre použitie na kvalifikujúcich sa automatoch v Kasíne. Platia herné obmedzenia, časové limity a podmienky.
Zobraziť Úplné podmienky
Ako požiadať o Vašu ponuku
1
Vložte
Uskutočnite vklad vo výške 10€ alebo viac do Kasína na bet365 a zapojte sa vybraním kódu bonusu Kasíno - Noví hráči.
2
Prijať
Otvorte kvalifikujúcu sa hru a prijmite Vašich 50 roztočení zadarmo.
3
Zahrajte si
Užite si ich na ponuke kvalifikujúcich sa automatov.

Kvalifikujúce sa automaty

Hlavné podmienky
 • Dostupné iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov vo veku 24 a viac rokov.
 • Vložte min. 10€ do Kasína na bet365 pre kvalifikovanie sa na 50 roztočení zadarmo. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“. Vyberte si kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu.
 • O túto ponuku môžete požiadať iba raz a môžete ju použiť iba na kvalifikujúcich sa automatoch v Kasíne.
 • Roztočenia zadarmo budú pripísané automaticky a musíte o ne požiadať do siedmich dní. Po prijatí máte sedem dní pre použitie Vašich roztočení zadarmo. Akékoľvek nevyužité Roztočenia zadarmo budú odstránené po uplynutí 7 dní od požiadania spolu s výhrami, ktoré boli prostredníctvom nich nadobudnuté.
 • Pre prijatie Vašich roztočení zadarmo sa musíte prihlásiť na Váš Kasíno účet, otvoriť hru a kliknúť na „Prijať“ na vyskakovacej správe.
 • S roztočeniami zadarmo sa nespájajú žiadne podmienky prestávkovania. Po využití všetkých roztočení zadarmo môžu byť akékoľvek výhry z nich nadobudnuté vybrané podľa Vášho vlastného uváženia.
 • Roztočenia zadarmo môžu byť odohrané na nasledujúcich kvalifikujúcich sa automatoch v Kasíne: Bee Frenzy, Blue Wizard, Book of Kings, Eternal Lady, Khonsu: God of Moon, Legacy of the Tiger a Pearls Pearls Pearls.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 • Dostupné iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov vo veku 24 a viac rokov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
 • Ponuka platí do 10:59 GMT 3. apríla 2023.
 • Vložte min. 10€ do Kasína na bet365 pre kvalifikovanie sa na 50 roztočení zadarmo. Toto je Váš „kvalifikačný vklad“.
 • Roztočenia zadarmo môžu byť odohrané iba na kvalifikujúcich sa automatoch v Kasíne.
 • Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v Holandsku.
 • Musíte si vybrať kód bonusu Kasíno - Noví hráči pri uskutočňovaní Vášho kvalifikačného vkladu. Ak si neprajete získať Bonus pre nových hráčov, z menu pre kód bonusu musíte vybrať Žiaden Bonus.
 • Ak zvolíte možnosť Žiadny bonus pri uskutočňovaní kvalifikačného vkladu, Bonus pre nových hráčov budete môcť stále prijať pri ďalšom kvalifikačnom vklade.
 • Tieto podmienky Bonusu pre nových hráčov sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí požiadajú o ponuku po 10:59 GMT 13. júna 2022. Ak ste požiadali o ponuku pred týmto dátumom a potrebujete kópiu vzťahujúcich sa Podmienok, prosím, kontaktujte nás.
 • O tento bonus môžete požiadať iba raz.
 • Vybraním bonusového kódu sa zapájate do ponuky a prijímate jej Podmienky.
 • Zákazník sa môže odhlásiť zo všetkých ponúk, bonusov a funkcií vyhodnotenia zasielaných bet365 zaslaním emailu na support-svk@customerservices365.com.
Požiadanie
 • Roztočenia zadarmo budú pripísané automaticky a musíte o ne požiadať do siedmich dní.
 • Pre prijatie Vašich roztočení zadarmo sa musíte prihlásiť na Váš Kasíno účet, otvoriť hru a kliknúť na „Prijať“ na vyskakovacej správe. Po prijatí máte sedem dní na použitie Vašich roztočení zadarmo.
 • Akékoľvek nevyužité Roztočenia zadarmo budú odstránené po uplynutí 7 dní od požiadania spolu s výhrami, ktoré boli prostredníctvom nich nadobudnuté.
 • Roztočenia zadarmo môžu byť odohrané na nasledujúcich kvalifikujúcich sa automatoch v Kasíne: Bee Frenzy, Blue Wizard, Book of Kings, Eternal Lady, Khonsu: God of Moon, Legacy of the Tiger a Pearls Pearls Pearls.
 • Nie pre všetky hry je garantovaná dostupnosť počas obdobia ponuky a hry môžu byť dostupné iba pre zákazníkov, ktorí sú prihlásení a overení.
 • V prípade, že Vaše roztočenia zadarmo nebudú pripísané automaticky, kontaktujte zákaznícke centrum. Jeden z našich poradcov skontroluje Váš účet a pripíše cenu, ak ste sa kvalifikovali na roztočenia zadarmo. Môže trvať až 48 hodín, kým bude Vaša cena pripísaná.
 • S roztočeniami zadarmo sa nespájajú žiadne podmienky prestávkovania. Po využití všetkých roztočení zadarmo môžu byť akékoľvek výhry z nich nadobudnuté vybrané podľa Vášho vlastného uváženia.
Všeobecné informácie
 • Vklad pre roztočenia zadarmo bude nastavený na minimálnu jednotku stávky na maximálnom počte výplatných línií v rámci každej kvalifikujúcej sa hry. Napríklad, hra s minimálnou jednotkou stávky v hodnote 0,01€ a s maximálnym počtom výplatných línií 20 bude mať hodnotu roztočenia zadarmo vo výške 0,20€.
 • V snahe zastaviť podvodné aktivity bet365 zaviedlo nástroje na identifikáciu a prevenciu zneužívania tejto ponuky. Pred pridaním akýchkoľvek bonusových prostriedkov a/alebo výhier na zákazníkov účet bet365 môže požiadať ktoréhokoľvek zákazníka o poskytnutie dostatočnej dokumentácie a/alebo overenia pre zistenie totožnosti zákazníka.
 • Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 • Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 môže odobrať bonus alebo časť ponuky vo forme zvýšenej platby, a/alebo odstrániť výhry z takejto stávky. Okrem toho, kde existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 môže uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusu alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 • bet365 si vyhradzuje právo odobrať akékoľvek roztočenia zadarmo, ak boli udelené omylom.
 • bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť tlačové chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 • Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, jej propagačné alebo iné agentúry, užívatelia a poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a akékoľvek pridružené alebo partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.